218/ Debby

2018-12-16 Elly striptekening 218.JPG

All of us, souls in a body
Wanted to experience everything of life
Wanted the light and the dark
Wanted to give all the love

And I see your strength, your softness
I feel your mother's heart, your wishes
I am thankful that you are here
Kind, beautiful and unique human being

Elly Kellner

 

Advertisements

VIDEO: Maar het is toch je verjaardag

“But it is still your birthday!”, said the sun

It’s so nice when the muse brings me an unexpected (Dutch) song. I had some words in my head that I possibly wanted to use in a birthday card and then it evolved into a long poem and when that was done I thought I could try create a melody with it. So here it is. Written and recorded the 5th of September 2018, the sun was never before heard with such a cute, cozy and elderly voice.

Video images comes from a small film called Garden Wise from the Prelinger Archive, these images belong to the public domain and can be used for the making of new videos. The Prelinger Archive is a collection of about 60.000 short films, named after the administrator Rick Prelinger:  https://archive.org/details/prelinger

 

Dutch lyrics:

Er was een tuin met heel veel struiken, mooie vlinders en een boom.

En in het midden stond een prachtige bloem. En de bloem zei:

Schijn maar niet zo hard en niet zo fel op mijn gezicht

Want ik voel me niet zo lekker en dan gaan mijn blaadjes dicht

En dan schuil ik in de schaduw, liefst met niemand om me heen

En dan denk ik dat het beter is, helemaal alleen

“Maar het is toch je verjaardag!” riep de zon toen met een lach

“Ja! Dan wil ik vieren dat ik je ken omdat ik naast je lopen mag”

Ok, zei de bloem voorzichtig… Ja dat klinkt toch best wel goed

Jij kan me steeds weer overtuigen zonnetje, ja, jij weet hoe dat moet

En toen vierden ze een feestje, met een hele mooie wijn

En vierden ze met vrienden, dat ze elkaars vrienden mochten zijn

VIDEO: Versieren (behind-the-scenes)

How much fun it was to film my new music video with my friend Willeke and my hand puppet Pudding that I created in 2014. We had an absolute blast and some of the silliness and laughter I want to show you in this video! I really think Pudding ought to have his own YouTube channel but I would have to find a passionate and good puppeteer willing to do this with me. I wish I could do it all myself but alas I can’t. Anyway, enjoy this video and share it with whomever might love it!  ♥

VIDEO: Versieren (2018)

Did you know I make music as well as drawing? And sometimes I also enjoy creating my own music video. Yesterday I finished a video for my new upcoming Dutch album called ‘Mijn gammele cassette’ that comes out in June 2018 and I want to share it with you even if you don’t speak Dutch. The hand puppet in the video is called Pudding and I created him myself as well! My friend Willeke was the puppeteer and she did an awesome job! ♥

The topics in my songs are similar to what I draw about 🙂 This song is about a guy who is indecisive and taking advantage of me and the crush I had on him. From 09-06-2018 my new album can be found via Spotify & iTunes.

Want to know more specifically about my background on music? Visit my website: www.ellykellner.com

Organiseren en opruimen

Al van kleins af aan ben ik graag mijn spullen aan het opruimen en ordenen. Ooit heb ik er wel eens aan gedacht om mensen te gaan helpen met het reorganiseren van hun huis maar in plaats daarvan ben ik met Debby doorgeefwinkel het Deelboz begonnen, waar mensen hun spulletjes kunnen brengen als ze zelf hebben opgeruimd. Nu werd ik recent door Wouter Goudswaard gevraagd om de voice-over in te spreken bij een filmpje voor de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Super om te doen, juist ook om ik zelf zo van opruimen houd!

Deelboz bij Zuidwest TV

2016-05-27 Deelboz FB pagina play

(Klik op bovenstaande foto om de video te bekijken op de website van ZuidwestTV)

Een mooi en duidelijk interview en kijkje in doorgeefwinkel het Deelboz in Bergen op Zoom! Het is zo speciaal dat Debby en ik in samenwerking met het Doe-centrum dit zo goed van de grond hebben kunnen krijgen. Hier word ik heel erg blij van ♥

Blog 3 op Mentaal Beter (DUTCH)

Elly Kellner ERS blog deel 3

Emotie Regulatie Stoornis (ERS) Deel 3

Elly Kellner is een 39-jarige singer-songwriter en heeft een emotieregulatiestoornis (ERS). Nadat zij via social media Mentaal Beter benaderde over haar lied ‘Buikpijn’, heeft zij drie gastblogs geschreven waarin zij haar persoonlijke verhaal deelt om anderen die met een emotieregulatiestoornis te maken hebben een hart onder de riem te steken.

Deel 3: Voelen
“Voelen is moeilijk. Net als weten wat je wilt. Voelen is moeilijk. Maar het is wat het is.”

Voelen wat je echt wilt is niet zo makkelijk als het klinkt. Mijn eigen grenzen aanvoelen en aangeven is iets dat ik in mijn jeugd helaas niet heb geleerd. Ik heb me als kind aangepast aan de wensen en grenzen van een ander en op die manier werd mijn eigen gevoel steeds onderdrukt. Onder andere hierdoor heb ik later een emotieregulatiestoornis (ERS) gekregen.

Gevoelens vermijden

Alhoewel ik me vanaf mijn negende jaar in mijn muziek al goed kon uiten, vond ik het erg moeilijk om daarnaast op een normale manier met mijn emoties om te gaan. Ik had soms het gevoel dat ik overspoelt werd door heel heftige gevoelens die ik het liefst meteen uit wilde zetten. Ik wilde het niet voelen of ervaren, ik wilde die gevoelens vermijden en deed dit door afleiding te zoeken of bijvoorbeeld door mezelf te verdoven door te eten tot ik misselijk werd.

Ik ben sterk genoeg!

In therapie bleek dat ik bang was dat ik niet sterk genoeg zou zijn om mijn gevoelens aan te kunnen. Ik rende ervoor weg uit angst dat ik zou doordraaien. Maar ik rende weg voor dingen die toch al binnenin mij zitten. Dat ik nu chronische pijn heb komt voor mijn idee door al die onderdrukte gevoelens die er nooit mochten zijn. Inmiddels heb ik ervaren dat de wereld door blijft draaien, dat ik niet doodga als ik mijn gevoel er laat zijn. Het lukt me in het hier en nu te blijven en mijn gevoel, dat soms nog steeds overweldigend is, toe te laten. En al geeft het me in mijn lijf en hoofd soms nog erg veel stress, ik ben sterk genoeg om het te doorstaan.

Ik ben ook gewoon een mens

Hoe meer ik mezelf mag zijn, met alles dat erbij hoort, hoe meer ik mijn emoties zelf kan reguleren. Dat ik veranderlijk ben en soms op dingen wil terugkomen, laat alleen maar zien dat ik menselijk ben. Nee zeggen is voor velen moeilijk, ja zeggen soms ook en dingen bij een ander laten, blijft altijd een uitdaging. Maar de ruimte hoeft niet altijd opgevuld te worden met kant-en-klare oplossing en antwoorden en het is niet allemaal zo zwart-wit.

Lachfilm

Ben je gewend om jezelf heel serieus te nemen en dingen die gebeuren als een drama(film) te ervaren? Dan kan het heel ingewikkeld zijn om gebeurtenissen ineens luchtiger te bekijken. Toch kan dit wel een leuke oefening zijn om mee te experimenteren. Bekijk jezelf of een bepaalde situatie eens alsof je naar een komedie(film)/lachfilm kijkt. Zie hoe belachelijk de mensen, en jijzelf waarschijnlijk ook, zich soms kunnen gedragen. Lach er om en bekijk het luchtig. Als je dit oefent in het klein, kan het ook van pas komen als zich weer een heftige situatie voordoet.

Lied: ‘Voelen’

Wil je meer weten over Elly? Bezoek dan haar website www.ellykellner.com

Foto: Elly Kellner – © Elly Kellner

Blog 2 op Mentaal Beter (DUTCH)

Elly Kellner ERS blog deel 2

Emotie Regulatie Stoornis (ERS) Deel 2

Elly Kellner is een 39-jarige singer-songwriter die 10 jaar geleden de diagnose Emotie Regulatie Stoornis (ERS) kreeg. Nadat zij via social media Mentaal Beter benaderde over haar lied ‘Buikpijn’, heeft zij drie gastblogs geschreven waarin zij haar persoonlijke verhaal deelt om anderen die met Emotie Regulatie Stoornis te maken hebben een hart onder de riem te steken.

Deel 2: Niets is ook wel lekker

“Ik mag zinken en ik mag zweven. Ik mag leven…ik mag leven.”

Ruimte durven innemen en echt jezelf zijn, zijn twee dingen die voor mij niet vanzelfsprekend zijn. In mijn opvoeding kreeg ik het gevoel niet geaccepteerd te worden voor wie ik was. Ik heb me moeten aanpassen naar de wensen van een ander. Zo leerde ik keihard voor mezelf te zijn en mezelf en mijn wensen te negeren. Zwevend tussen wat een ander van mij verwacht en wat ik zelf zou willen, was het erg moeilijk om nog te snappen wie ik was. Wie ben ik, hoe sta ik in het leven, wil ik eigenlijk wel leven en zo ja, wat moet ik dan met dit leven? Nog steeds probeer ik een weg te vinden met in mijn ene hand al mijn creatieve en muzikale talenten, positiviteit, doorzettingsvermogen en in de andere hand mijn Emotie Regulatie Stoornis, mijn verleden en chronische pijn.

Vallen en opstaan

Ik kan heel veel, maar ik kan niet alles aan. Dat was voor mij een harde waarheid om te accepteren. Het zoeken naar wat ik in dit leven wel of niet kan doen, gaat gepaard met vallen en opstaan en ook dat kan ik maar beter omarmen. Ik geef mezelf de ruimte om te falen en heel soms geef ik mezelf de ruimte om succes te hebben. Dat laatste lijkt dan soms nog enger dan falen, want wat als het lukt? Hoe ga ik het dan volhouden?

We mogen allemaal onszelf zijn

Ik voel de vrijheid om echt mezelf te zijn, een echte verademing. Mensen om me heen accepteren me nu voor wie ik ben met al mijn gevoeligheden, met mijn grote tranen van verdriet én blijdschap. Ik mag er zijn als dingen me lukken, maar ook als alles mislukt en ik bijvoorbeeld ziek ben. Ik heb, net als iedereen, het recht om zowel sterk als zwak te zijn, en dan nog steeds geliefd te worden. Ik mag leven. Ik heb dat recht. Ik snap het eindelijk. En weet je… jij mag ook leven! Ook jij mag jezelf laten zien aan de wereld, hoe je je ook voelt. Je hoeft niets speciaals te doen om speciaal te zijn.

Lied: ‘Niets is ook wel lekker’

Wil je meer weten over Elly? Bezoek dan haar website www.ellykellner.com

Foto: Elly Kellner – © Wies van Luijtelaar

Blog 1 op Mentaal Beter (DUTCH)

Elly Kellner blog ERS deel 1Emotie Regulatie Stoornis (ERS) Deel 1

Elly Kellner is een 39-jarige singer-songwriter die 10 jaar geleden de diagnose Emotie Regulatie Stoornis (ERS) kreeg. Nadat zij via social media Mentaal Beter benaderde over haar lied ‘Buikpijn’, heeft zij drie gastblogs geschreven waarin zij haar persoonlijke verhaal deelt om anderen die met Emotie Regulatie Stoornis te maken hebben een hart onder de riem te steken.

Deel 1: Buikpijn
“Met pijn in mijn maag voel ik geen pijn in mijn hart. Eten vult de leegte voor heel even. Misselijkheid leid me eventjes af van wat ik voelde.”

Mijn naam is Elly Kellner en zo’n tien jaar geleden kreeg ik te horen dat ik last heb van een Emotie Regulatie Stoornis (ERS). Al van kleins af aan leek ik dingen sterker te voelen en ervaren dan de mensen om me heen. Dat klinkt misschien heftig, maar naast enkele nadelen had het ook wel zijn voordelen: mijn fantasie en creativiteit ontwikkelde zich in rap tempo en ik begon al toen ik negen jaar was met het schrijven en zingen van mijn eigen liedjes. Muziek, schrijven en creativiteit is altijd een rode draad in mijn leven gebleven en het is ook nu nog een goede uitlaatklep voor mij.

Kindermishandeling

In mijn jeugd heb ik kindermishandeling en verwaarlozing ervaren. Ik volgde als jongvolwassene en twintiger vele therapieën die voor een tijdje prima leken te helpen, maar uiteindelijk kwam ik altijd weer terug. Pas tien jaar geleden kreeg ik te horen dat mijn terugkerende klachten werden veroorzaakt door een Emotie Regulatie Stoornis (ERS). Eindelijk had ik een verklaring voor de manier waarop ik in sommige situaties reageer en hoe ik met dingen omging. Er waren speciale cursussen en therapieën die ik kon volgen specifiek voor ERS. Eén van de dingen die hier duidelijk werd, was dat ik eten heel mijn leven heb gebruikt om mezelf te sussen, mezelf te verdoven tegen de heftige gevoelens die ik voelde. Ik at tot ik misselijk werd en ziek op het toilet zat. De hele dag was ik in gedachten met eten bezig, bedacht waar en wanneer ik in mijn eentje dozen negerzoenen, chips en koekjes kon eten. Door m’n therapie leerde ik dat dit simpelweg een overlevingstactiek was die heel lang, heel goed voor me werkte, maar me nu niets positiefs meer bracht.

Dag, oude vriend!

Stapje voor stapje ben ik gaan leren te voelen hoe ik in mijn lichaam zit, wat mijn gedachten zijn en wat ik daarbij voel. Overeten was een oude vriend van me die ik jarenlang elke dag zag. Nu is het een kennis waar ik alleen nog van een afstandje naar zwaai. We zijn uit elkaar gegroeid en ik heb een betere manier gevonden om met mijn gevoelens om te gaan.

Acceptatie

Pas toen ik kon accepteren wat mijn probleem met eten was, kon ik er eindelijk ook zonder zelfcensuur over schrijven en zingen. Herken je iets van jezelf in mijn liedje? Je bent niet alleen met je pijn en jouw unieke manieren om hier mee om te gaan. Misschien durf je het aan een andere manier uit te proberen om met je heftige gevoelens om te gaan? In het begin is dat eng en lijkt het alsof de grond onder je voeten verdwijnt, maar uit ervaring weet ik dat het met geduld en tijd wél beter kan worden. En dat gun ik je van harte!

Klik hier om Elly’s bijbehorende lied ‘Buikpijn’ te luisteren.

Wil je meer weten over Elly? Bezoek dan haar website www.ellykellner.com

Foto: Elly Kellner – © Elly Kellner

Zinken & Zweven (2016)

2016-03-14 CD hoes DIGITAAL Voorkant KLEINERToen singer-songwriter Elly Kellner negen jaar oud was schreef ze heel waarschijnlijk haar eerste liedje. In 2014 bleek ze haar duizendste lied te hebben geschreven ‘Zo Lief’ en in het jaar daarop wilde ze graag een Nederlandstalige plaat maken. Er waren teveel songs om uit te kiezen en van dit luxeprobleem maakte ze een klein feestje door eind 2015 haar eigen songfestival te organiseren. Na de eerste voorselectie bleven er twintig liedjes over waar de publieksjury punten aan gaf. De tien hoogst scorende vind je op haar nieuwe album Zinken & Zweven; de volgorde is geen willekeur maar ook gebaseerd op de uitslag van de jury. ‘In M’n Buik’ en ‘Liefde Te Geven’ delen samen de eerste plaats, nummers 11 en 12 zijn bonustracks die Elly graag extra wilde toevoegen.

Zinken & Zweven is te beluisteren via Bandcamp, via Spotify en iTunes. Of je kunt het album direct bij Elly bestellen voor €15,- (exclusief verzendkosten).

BJ BAARTMANS
Mandoline, Bas, Drums, Percussie, Gitaren: Elektrisch, Akoestisch, Ebow, Resonator

ELLY KELLNER
Akoestische Gitaar, Zang, Fitnessbal, Belly Rub, Elektrische Gitaar bij ‘De Toren’ en ‘Slaap Je Inspiratie’, Casio bij ‘Slaap Je Inspiratie’

Productie: BJ Baartmans en Elly Kellner
Tekst, Muziek & Artwork: Elly Kellner
Illustratie: Eliza Klein

Opname, Mix & Master: Studio Wildverband, Boxmeer
Opgenomen in de winter 2015/2016
www.bjbaartmans.nl